Nhân viên đi xe Lexus xi nhan phải rẽ trái đâm trúng xe sếp tổng ...