Mr Đàm từng nhiều lần rất đau về Dương Triệu Vũ ...