Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ anh và Dương Triệu Vũ có nhiều điểm chung