ViettelPost “xóa sổ” 1 trung tâm khai thác vì nhân viên không tôn ...