Cận vệ Thủ tướng Nhật Bản Abe cúi đầu xin lỗi một người đạp xe ...