Chết thảm vì xe hơi mất lái trên "Bức tường tử thần" ...