Tham lam nuốt trọn cả con dê, trăn khổng lồ kẹt cứng dưới hàng rà ...