[VIDEO] Choáng cảnh người đàn ông nâng chiếc máy xúc nặng 30 tấn ...