Thanh niên cứng tí hon quyết không khóc dù bị bác sĩ khâu sống ...