VIDEO Tên cướp âm thầm phục kích, giật phăng sợi dây chuyền của n ...