Lên nhầm xe của Hari Won, Trường Giang bị "quê" phải chạy một mạc ...