Nữ tài xế đỗ ôtô chắn cửa hàng văng tục: 'Tao không biến' ...