VIDEO Vác súng xông vào giữa cơ quan bắn chết bạn gái cũ trước mặ ...