[VIDEO] Trang Trần gọi anti fan là chó, được mẹ chồng chỉ cách đối chất với Xuân Hương khi hầu tòa

 • Đăng tải 4 tháng trước đó

  Mẹ chồng Trang Trần còn nhắn nhủ: "Chúng nó nói gì con đừng quan tâm.

  Con cứ là con của mẹ là được rồi".

  ...

  Mẹ chồng Trang Trần còn nhắn nhủ: "Chúng nó nói gì con đừng quan tâm.

  Con cứ là con của mẹ là được rồi".

 • trang trần anti fan mẹ chồng kiện tụng xuân hương
Xem thêm Rút gọn