[VIDEO] Trang Trần gọi anti fan là chó, được mẹ chồng chỉ cách đối chất với Xuân Hương khi hầu tòa

 • Đăng tải 3 tháng trước đó

  Mẹ chồng Trang Trần còn nhắn nhủ: "Chúng nó nói gì con đừng quan tâm.

  Con cứ là con của mẹ là được rồi"

  ...

  Mẹ chồng Trang Trần còn nhắn nhủ: "Chúng nó nói gì con đừng quan tâm.

  Con cứ là con của mẹ là được rồi"

 • trang trần ns xuân hương
Xem thêm Rút gọn