Nhặt được 3 triệu ở cây ATM, quyết tìm chủ nhân để trả

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Một người đàn ông ở TP.HCM sau khi nhặt được 3 triệu đồng ở cây ATM và đăng thông tin lên mạng để tìm chủ nhân số tiền đã bị cư dân mạng hoài nghi, dè bỉu và ch

    ...

    Một người đàn ông ở TP.HCM sau khi nhặt được 3 triệu đồng ở cây ATM và đăng thông tin lên mạng để tìm chủ nhân số tiền đã bị cư dân mạng hoài nghi, dè bỉu và cho rằng đây chỉ là một chiêu trò để câu like.

  • nhặt được tiền atm
Xem thêm Rút gọn