Ngôi nhà thông minh của Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook