Hoài Linh cười 'tét nách' trong vai trò giám khảo 'Ơn giời cậu đây rồi' với tiết mục của NS Trung Dân

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Một lần nữa Hoài Linh phải giơ tay bái phục nghệ sĩ hài Trung Dân vì lối diễn chân thực, vốn kiến thức phong phú, cũng như tài chặt chém trong Ơn giời cậu đây r

    ...

    Một lần nữa Hoài Linh phải giơ tay bái phục nghệ sĩ hài Trung Dân vì lối diễn chân thực, vốn kiến thức phong phú, cũng như tài chặt chém trong Ơn giời cậu đây rồi đêm 7-1.

  • hoài linh trung dân
Xem thêm Rút gọn