Đặt bẫy bắt dông trong hang ở bãi cát

 • Đăng tải 3 tháng trước đó

  Người dân Phú Yên làm khung, ống tre khoan lỗ để buộc dây làm thòng lọng, rồi tới bãi cát đặt bẫy để săn dông trong các hang đất.


  Theo vnexpress

  ...

  Người dân Phú Yên làm khung, ống tre khoan lỗ để buộc dây làm thòng lọng, rồi tới bãi cát đặt bẫy để săn dông trong các hang đất.


  Theo vnexpress

 • video động vật bắt dông phú yên
Xem thêm Rút gọn