Cao thủ Vịnh Xuân từng bị đánh thua sấp mặt ở Hà Nội

Xem thêm Rút gọn