Những trò quảng cáo lố lăng chỉ có ở Việt Nam

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Để đạt được mục đích, không ít nhà kinh doanh đã phớt lờ những quy định của pháp luật, quảng cáo phản cảm đi ngược lại những thuần phong mỹ tục, cốt làm sao thu

    ...

    Để đạt được mục đích, không ít nhà kinh doanh đã phớt lờ những quy định của pháp luật, quảng cáo phản cảm đi ngược lại những thuần phong mỹ tục, cốt làm sao thu hút được sự chú ý của người tiêu dùng và dư luận càng nhiều càng tốt.
    Nguồn: Youtube An ninh thế giới

  • quảng cáo phản cảm chỉ có ở Việt Nam
Xem thêm Rút gọn