Sài Gòn đổi cách thu gom rác bằng xe máy chuyên dụng

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Với chiếc xe lắp thùng rác ở hai bên, công nhân môi trường dễ di chuyển, thu gom rác ven đường và tại miệng hố ga.

    ...

    Với chiếc xe lắp thùng rác ở hai bên, công nhân môi trường dễ di chuyển, thu gom rác ven đường và tại miệng hố ga.

  • SÀI GÒN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG RÁC HỐ GA XE MÁY CHUYÊN DỤNG VNEXPRESS
Xem thêm Rút gọn