Đặt bẫy bắt dông trong hang ở bãi cát

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Người dân Phú Yên làm khung, ống tre khoan lỗ để buộc dây làm thòng lọng, rồi tới bãi cát đặt bẫy để săn dông trong các hang đất.

    ...

    Người dân Phú Yên làm khung, ống tre khoan lỗ để buộc dây làm thòng lọng, rồi tới bãi cát đặt bẫy để săn dông trong các hang đất.

  • con dông người dân mưu sinh cuộc sống vnexpress
Xem thêm Rút gọn