Ngàn con rắn lúc nhúc cuộn vào nhau giao phối ở Canada

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Cảnh tượng ngàn con rắn tỉnh dậy, giao phối rồi đột ngột biến mất vào rừng là điều chưa từng có ở bất kì đâu trên thế giới, ngoài Canada.

    ...

    Cảnh tượng ngàn con rắn tỉnh dậy, giao phối rồi đột ngột biến mất vào rừng là điều chưa từng có ở bất kì đâu trên thế giới, ngoài Canada.

  • rắn giao phối sinh sản động vật loài rắn vnexpress
Xem thêm Rút gọn