Đang chờ ...

VIDEO Thầy giáo lừa đảo đòi "viết di chúc bắt con cháu... trả nợ" để mong được giảm án

 • Đăng tải 7 giờ trước đó

  Từng là giáo viên dạy chữ cho trẻ em ở miền núi, Đặng Hồng Anh chê lương giáo viên thấp bỏ nghề ra lập công ty riêng rồi lao vào trò đỏ đen.

  Khi đứng trước vành

  ...

  Từng là giáo viên dạy chữ cho trẻ em ở miền núi, Đặng Hồng Anh chê lương giáo viên thấp bỏ nghề ra lập công ty riêng rồi lao vào trò đỏ đen.

  Khi đứng trước vành móng ngựa nói lời nói sau cùng, bị cáo xin được "viết di chúc để lại cho con bị cáo, cho cháu của bị cáo đền bù tiền bạc cho người bị hại" và mong được giảm án.
  Nguồn: plo.vn/phap-luat/viet-di-chuc-bat-con-chau-tra-no-710217.html

 • thầy giáo giáo viên lừa đảo di chúc
Xem thêm Rút gọn