Đang chờ ...

Lật xe, gỗ quý đổ tràn giữa quốc lộ

  • Đăng tải 1 giờ trước đó

    Trong khoảng 60 khối gỗ tràn xuống quốc lộ 1 do xe container lật chiều 29/6, có khoảng 4-5 tấn gỗ quý như trắc, đinh hương.

    ...

    Trong khoảng 60 khối gỗ tràn xuống quốc lộ 1 do xe container lật chiều 29/6, có khoảng 4-5 tấn gỗ quý như trắc, đinh hương.

  • lật xe gỗ quý tai nạn giao thông quốc lộ vnexpress
Xem thêm Rút gọn