Uber và Grab khác nhau như thế nào khi hoạt động ở Việt Nam

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Cùng là ứng dụng gọi taxi nhưng Grab được thí điểm tại 5 thành phố còn Uber vừa bị nhà quản lý "tuýt còi", chủ yếu vì vẫn không lập pháp nhân cho loại

    ...

    Cùng là ứng dụng gọi taxi nhưng Grab được thí điểm tại 5 thành phố còn Uber vừa bị nhà quản lý "tuýt còi", chủ yếu vì vẫn không lập pháp nhân cho loại hình "kinh doanh vận tải" ở Việt Nam.

  • grabbike uber grab tài xế lái xe ứng dụng công nghệ vnexpress
Xem thêm Rút gọn