Loa phường: Muốn đến lòng người thì phải đi qua lòng mình

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Chuyên mục talk Góc nhìn thẳng kỳ này mời bạn đọc cũng theo dõi ý kiến chia sẻ của hoạ sĩ Lê Thiết Cương, một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội xung quanh v

    ...

    Chuyên mục talk Góc nhìn thẳng kỳ này mời bạn đọc cũng theo dõi ý kiến chia sẻ của hoạ sĩ Lê Thiết Cương, một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên tại Hà Nội xung quanh vấn đề loa phường.

  • loa phường góc nhìn thẳng họa sĩ lê thiết cương
Xem thêm Rút gọn