Cá sấu dài 6m nhảy đớp mồi suýt cắn chết du khách Australia

  • Đăng tải 4 tháng trước đó

    Con cá sấu dài 6 m trên một khúc sông ở Adelaide, Australia chồm lên khỏi mặt nước ngay sát nhóm du khách trên thuyền để cướp mồi,

    ...

    Con cá sấu dài 6 m trên một khúc sông ở Adelaide, Australia chồm lên khỏi mặt nước ngay sát nhóm du khách trên thuyền để cướp mồi,

  • cá sấu đớp mồi du khách
Xem thêm Rút gọn