Hai thanh niên trêu gái không được quay sang đánh luôn con người ta

 • Đăng tải 2 tháng trước đó

  Đúng là trẻ trâu đi trêu gái, người ta không chịu thì đánh luôn.

  Cũng may có người đi đường vào can ngăn chứ không thì cũng không biết trẻ trâu này nó sẽ làm gì

  ...

  Đúng là trẻ trâu đi trêu gái, người ta không chịu thì đánh luôn.

  Cũng may có người đi đường vào can ngăn chứ không thì cũng không biết trẻ trâu này nó sẽ làm gì

Xem thêm Rút gọn