Video: Thế Chột 'Người phán xử' khổ sở cầu cứu, chia sẻ về cuộc sống của gia đình khi bị cắt điện, nước trong suốt 5 năm qua

  • Đăng tải 3 tháng trước đó

    Nghệ sĩ Chu Hùng - người vào vai Thế "Chột" trong phim "Người phán xử" đã lên facebook cầu cứu vì gia đình ông đã bị cắt điện nước trong suố

    ...

    Nghệ sĩ Chu Hùng - người vào vai Thế "Chột" trong phim "Người phán xử" đã lên facebook cầu cứu vì gia đình ông đã bị cắt điện nước trong suốt 5 năm qua.

  • người phán xử thế chột
Xem thêm Rút gọn