Tiếp viên karaoke mặc áo dài xếp hàng cho khách chọn

 • Đăng tải 3 tháng trước đó

  Trên tầng một, ba phòng karaoke nhiều khách nhậu đang ngả ngớn ca hát với các nữ tiếp viên trẻ đẹp mặc áo dài.

  Ngoài hành lang, gần chục cô khác cười đùa.

  Tạ

  ...

  Trên tầng một, ba phòng karaoke nhiều khách nhậu đang ngả ngớn ca hát với các nữ tiếp viên trẻ đẹp mặc áo dài.

  Ngoài hành lang, gần chục cô khác cười đùa.

  Tại phòng VIP rộng lớn, 20 nữ tiếp viên xếp hàng, trình diễn qua lại để các "quý ông" chọn người phục vụ.

Xem thêm Rút gọn