Xuất hiện clip troll công phu truyền điện của Nam Huỳnh Đạo

 • Đăng tải 2 tháng trước đó

  Xem ra không chỉ Huỳnh Tuấn Kiệt đóng đạt mà nam thanh niên này đóng cũng không thua kém gì.

  Nhìn thấy buồn cười quá.

  Không biết Huỳnh Tuấn Kiệt xem được video

  ...

  Xem ra không chỉ Huỳnh Tuấn Kiệt đóng đạt mà nam thanh niên này đóng cũng không thua kém gì.

  Nhìn thấy buồn cười quá.

  Không biết Huỳnh Tuấn Kiệt xem được video này có suy nghĩ thế nào

 • nam huỳnh đạo huỳnh tuấn kiệt
Xem thêm Rút gọn