VIDEO Xuất hiện môn phái biểu diễn nội công truyền điện khiến Huỳnh Tuấn Kiệt xem xong cũng phải "chạy mất dép"

 • Đăng tải 2 tháng trước đó

  Nam Huỳnh Đạo không phải là môn phái duy nhất có môn khí công "truyền điện".

  Xem xong màn biểu diễn này chắc Huỳnh tuấn Kiệt cũng phải chào thua.

  Đây

  ...

  Nam Huỳnh Đạo không phải là môn phái duy nhất có môn khí công "truyền điện".

  Xem xong màn biểu diễn này chắc Huỳnh tuấn Kiệt cũng phải chào thua.

  Đây mới gọi là điện cao thế!

 • nam huỳnh đạo huỳnh tuấn kiệt võ sĩ cao thủ lăng không kình
Xem thêm Rút gọn