Quên kéo phanh tay, tài xế bị xe tải kẹp đến chết

 • Đăng tải 3 tháng trước đó

  Phút bất cẩ mà ra.

  Một tài xế đã quên kéo phanh khiến chiếc xe tải trôi xuống đường.
  Tài xế cố đuổi theo xe nhưng đã bị chiếc xe ép vào giữa một chiếc xe tải k

  ...

  Phút bất cẩ mà ra.

  Một tài xế đã quên kéo phanh khiến chiếc xe tải trôi xuống đường.
  Tài xế cố đuổi theo xe nhưng đã bị chiếc xe ép vào giữa một chiếc xe tải khác.

Xem thêm Rút gọn