VIDEO: Người phụ nữ lớn tuổi mang nón lá đi trộm đồ trong cửa hàng và đây là phản ứng của cô nhân viên khi phát hiện

Xem thêm Rút gọn