Bác gửi tiết kiệm trong ngân hàng 800 triệu không cánh mà bay - Người nhà đến làm loạn

 • Đăng tải 2 tháng trước đó

  Gửi 800 triệu mà mất không rõ lý do, nên người nhà đến ngân hàng làm rõ.

  Ngân hàng thì cho là khách bị nhân viên, khách thì cho là ngân hàng lưa, vậy tốt nhất n

  ...

  Gửi 800 triệu mà mất không rõ lý do, nên người nhà đến ngân hàng làm rõ.

  Ngân hàng thì cho là khách bị nhân viên, khách thì cho là ngân hàng lưa, vậy tốt nhất nên tìm người nhân viên đó đem ra đối chứng

Xem thêm Rút gọn