Bác gửi tiết kiệm trong ngân hàng 800 triệu không cánh mà bay - Người nhà đến ngân hàng làm loạn

 • Đăng tải 2 tháng trước đó

  Điều quan trọng nhất là kiểm tra xem con dấu có đúng là của ngân hàng này không.

  Tìm ra người nhân viên đã thực hiện giao dịch với người bác là mọi chuyện sẽ rõ

  ...

  Điều quan trọng nhất là kiểm tra xem con dấu có đúng là của ngân hàng này không.

  Tìm ra người nhân viên đã thực hiện giao dịch với người bác là mọi chuyện sẽ rõ thôi mà ai là nạn nhân thôi

Xem thêm Rút gọn