Học sinh lớp 10 ở Nghệ An chế thuốc nổ quấn pháo bán

  • Đăng tải 8 tháng trước đó

    Tham khảo mạng ôn thi học sinh giỏi môn Hoá học, một số học sinh Nghệ An đã chế tạo thuốc nổ, dùng sách giáo khoa và giấy vở cuộn pháo bán với giá hơn một triệu

    ...

    Tham khảo mạng ôn thi học sinh giỏi môn Hoá học, một số học sinh Nghệ An đã chế tạo thuốc nổ, dùng sách giáo khoa và giấy vở cuộn pháo bán với giá hơn một triệu đồng

  • học sinh tự chế thuốc nổ pháo
Xem thêm Rút gọn