Video: Nghi vấn mâu thuẫn làm ăn, 2 thanh niên ném bom xăng đốt máy xúc trong đêm cháy dữ dội

  • Đăng tải 2 tháng trước đó

    rong đêm tối, 2 người mặc áo mưa trùm kín, điều khiển xe máy ném bom xăng vào chiếc máy xúc của người dân.

    ...

    rong đêm tối, 2 người mặc áo mưa trùm kín, điều khiển xe máy ném bom xăng vào chiếc máy xúc của người dân.

  • thanh niên ném bom ném bom xăng mâu thuẫn làm ăn
Xem thêm Rút gọn