Người đàn ông cắm mặt qua đường không quan sát, suýt nằm gọn dưới bánh ô tô, còn đứng dậy ngổ ngáo dằn mặt tài xế

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Người đàn ông lao sang đường không quan sát suýt mất mạngrnrnĐã sai còn "ngổ ngáo", mang tiếng có tuổi mà thiếu ý thức suýt gây họa cho cả 2.

    ...

    Người đàn ông lao sang đường không quan sát suýt mất mạngrnrnĐã sai còn "ngổ ngáo", mang tiếng có tuổi mà thiếu ý thức suýt gây họa cho cả 2.

  • qua đường tài xế ô tô ngổ ngáo đi sai luật giao thông
Xem thêm Rút gọn