Lùi xe nghênh ngang giữa đường đâm đuôi xe vào taxi phía sau còn lớn tiếng đánh lộn, không chấp nhận nổi

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Lùi xe nghênh ngang giữa đường đâm đuôi xe vào taxi phía sau còn lớn tiếng đánh lộn, không chấp nhận nổi

    ...

    Lùi xe nghênh ngang giữa đường đâm đuôi xe vào taxi phía sau còn lớn tiếng đánh lộn, không chấp nhận nổi

  • lùi xe hổ báo đánh nhau
Xem thêm Rút gọn