Apple thật bại khi mở khóa nhận diện khuôn mặt trên iPhone X

  • Đăng tải 2 tuần trước đó

    Mọi thứ đã không được suôn sẻ trong lần đầu trình diễn tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Face ID trên iPhone X.

    ...

    Mọi thứ đã không được suôn sẻ trong lần đầu trình diễn tính năng mở khóa bằng khuôn mặt Face ID trên iPhone X.

Xem thêm Rút gọn