Vợ Xuân Bắc suy sụp, gầy sọp và khóc nghẹn khi livestream

  • Đăng tải 2 tuần trước đó

    Vì bị dồn nén quá lâu, chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc đã vỡ òa khi quyết định livestream trên trang cá nhân.

    ...

    Vì bị dồn nén quá lâu, chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc đã vỡ òa khi quyết định livestream trên trang cá nhân.

  • Vợ Xuân Bắc khóc nghẹn Vợ Xuân Bắc livestream khóc
Xem thêm Rút gọn