VIDEO: Kinh hãi thực phẩm bẩn cho bữa ăn của học sinh tiểu học ở Vĩnh Phúc

 • Đăng tải 2 tuần trước đó

  Vụ việc được quay lại tại trường tiểu học Lý Nhân, Vĩnh Phúc..
  Các em còn quá nhỏ, thế hệ tương lai của nước nhà, mà phải ăn những thực phẩm thế này, bầm dập,

  ...

  Vụ việc được quay lại tại trường tiểu học Lý Nhân, Vĩnh Phúc..
  Các em còn quá nhỏ, thế hệ tương lai của nước nhà, mà phải ăn những thực phẩm thế này, bầm dập, hư hỏng hết cả đây.
  Thật đáng buồn và bức xúc khi không thể nào hiểu được đạo đức sau cùng lại đi xuống đến mức ấy :((
  Nguồn: Phương Thăm

 • thực phẩm bẩn học sinh
Xem thêm Rút gọn