Chen nhau xem gà linh vật cất tiếng gáy: May mà chưa bị pikalong soán ngôi

  • Đăng tải 9 tháng trước đó

    Tối 25/1, rất đông người dân Sài Gòn đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan trong ngày đầu mở cửa.

    ...

    Tối 25/1, rất đông người dân Sài Gòn đã đổ về đường hoa Nguyễn Huệ tham quan trong ngày đầu mở cửa.

  • đường hoa nguyễn huệ tết linh vật pikalong rồng pikachu sài gòn
Xem thêm Rút gọn