UBND quận 5 TP HCM xin lỗi tiểu thương chợ An Đông

 • Đăng tải 1 tháng trước đó

  Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 nói chỉ có 2 hạng mục lắp đồng hồ điện và thi công ô giếng trời bị chậm so với tiến độ.

  Việc chậm trễ, theo ông Huy là d

  ...

  Ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND quận 5 nói chỉ có 2 hạng mục lắp đồng hồ điện và thi công ô giếng trời bị chậm so với tiến độ.

  Việc chậm trễ, theo ông Huy là do...

  chủ quan.
  Về số tiền 217 tỷ do tiểu thương đóng góp để sửa chữa chợ, ông Huy xác nhận đây là do tiểu thương đóng góp tiền thuê quầy sạp trong giai đoạn 2011-2016.

  Tuy nhiên, toàn bộ số tiền trên được sử dụng vào mục đích nâng cấp, sửa chữa chợ.
  “Việc này cũng rất công khai, không có gì khuất tất ở đây.

  Chúng tôi sẽ chào hàng cạnh tranh, công khai cho thương nhân chợ An Đông”, ông Huy khẳng định.
  news.zing.vn/ubnd-quan-5-tphcm-xin-loi-tieu-thuong-cho-an-dong-post781132.html

 • chợ an đông tiểu thương chợ an đông bãi thị
Xem thêm Rút gọn