VIDEO: NSND Trà Giang nghẹn khóc, phản đối về những khuất tất trong vụ cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam

 • Đăng tải 1 tháng trước đó

  Lần lượt NSND Trà Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh và NSƯT Minh Đức chia sẻ quan điểm phản đối về những khuất tất trong vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt

  ...

  Lần lượt NSND Trà Giang, NSND Đoàn Dũng, NSND Thế Anh và NSƯT Minh Đức chia sẻ quan điểm phản đối về những khuất tất trong vụ cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, số 4 Thụy Khuê.  news.zing.vn/video-nsnd-tra-giang-khoc-khi-noi-ve-vu-co-phan-hoa-hang-phim-truyen-post781374.html

  Rõ ràng trong vụ này có khuất tất.

  Một công ty vận tải mua đất vàng làm (xi nê), chẳng có kinh nghiệm gì về phim sao dám liều vậy, hay còn có mục đích khác như các nghệ sĩ nói là nhăm nhe mảnh đất vàng?

 • hãng phim hãng phim truyện Việt Nam
Xem thêm Rút gọn