VIDEO Bộ Giao thông tuyên bố không có tiền để di dời BOT Cai Lậy

  • Đăng tải 4 tuần trước đó

    Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết vị trí đặt trạm thu phí căn cứ vào việc khảo sát một quá trình rất lâu và kỹ lưỡng, căn cứ vào phương án tài chính,

    ...

    Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết vị trí đặt trạm thu phí căn cứ vào việc khảo sát một quá trình rất lâu và kỹ lưỡng, căn cứ vào phương án tài chính, phạm vi dự án.

  • BOT bộ giao thông trạm thu phí cai lậy tài xế
Xem thêm Rút gọn