Taxi truyền thống treo băng rôn phản đối Uber, Grab | VTC1

  • Đăng tải 2 tuần trước đó

    VTC1 | Nhằm phản đối sự “thiên vị” Uber, Grab của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều taxi của các hãng taxi truyền thống đã dãn khẩu hiệu bày tỏ quan điểm phía sau xe

    ...

    VTC1 | Nhằm phản đối sự “thiên vị” Uber, Grab của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều taxi của các hãng taxi truyền thống đã dãn khẩu hiệu bày tỏ quan điểm phía sau xe và hoạt động bình thường.

    Xem bản full tại đây: goo.gl/yriF9Q

Xem thêm Rút gọn